موسسه زبان سفیر گفتمان با همکاری مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا برگزار می کند در این وبینار (کارگاه پرسش و پاسخ آنلاین) به بحث و بررسی نکات کلیدی درباره موضوع،  Creativity in Language Classroom توسط آقای دکتر حسین ثمودی خواهیم پرداخت. همراه با ارائه ی گواهی شرکت در وبینار  ثبت نام در : yon.ir/POy8s ? webomeet.com ? @ArianaEEC