✴️چند واقعیت در مورد آموزش و فضای مجازی: ?اکثر افراد، ویدئوهای طولانی تر از 4 دقیقه را تماشا نمی کنند. ?کابران گوشیهای هوشمند، هر 9 دقیقه گوشی خود را چک می کنند.