? ارائه: دکتر رضا محسني – منخصص اعصاب و روان (روان درمانگر) ⏱ مدت دوره: 1.5 ساعت (همراه با پرسش و پاسخ)