با شرکت در این وبینار هر آنچه برای پاسخگویی به تمام مسائل ژنتیک کنکور نیاز است را فراخواهید گرفت تاریخ برگزاری: پنجشنبه 24 خرداد 97 در سه جلسه-جلسه اول رایگان ثبت نام ? ✏ yon.ir/nAAnG ? @ArianaEEC ☎ 021-75038081