Posts Tagged:کانال

هرم یادگیری

هرم یادگیری

?هرم یادگیری? پس از دو هفته، چه مقدار از مطلب در حافظه باقی خواهد ماند؟ ? webomeet.com لینک کانال ما در تلگرام: https://t.me/arianaeec

یاد گرفتن،آموختن،کار کردن

یاد گرفتن،آموختن،کار کردن

“مدرسه رفتن را با یادگرفتن اشتباه نگیرید. من به دانشگاه هاروارد نرفتم؛ ولی کسانی که برای من کار می کنند رفته اند.” -ایلان ماسک (مؤسس TESLA و SpaceX) کانال مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا https://t.me/arianaeec ? webomeet.ir

به فرزندانمان مهارتهای نرم را آموزش دهیم

به فرزندانمان مهارتهای نرم را آموزش دهیم

“باید به فرزندانمان به جای دانش، مهارتهای نرم را آموزش دهیم تا برای رقابت با ماشینها آماده باشند. تا سال ۲۰۳۰ ربات‌ها جایگزین ۸۰۰ میلیون شغل خواهند شد.” جک ما- مدیر هولدینگ Alibaba مهمترین مهارتهای نرم (Soft Skills): ? ?مهارت های ارتباطی (Communication) ?حل مساله (Problem Solving) ?تفکر نقاد (Critical thinking) ?مذاکره (negotiation) ?مدیریت زمان (Time Management) ?اعتماد به نفس (Self Confidence) ?مهارت های ارایه و سخنوری (Presentation) ?کار تیمی (Team Work) ?مدیریت استرس (Stress…

Read More →

سخنی از بزرگان

سخنی از بزرگان

تا کنون کسی را ندیده ام که چنان نادان باشد که نتوانم هیچ چیز از او بیاموزم گالیله مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا

ارتقای زیر ساخت جلسات مجازی آریانا

ارتقای زیر ساخت جلسات مجازی آریانا

ارتقای زیر ساخت جلسات مجازی آریانا به Adobe Connect /version 9.6-2017 امکانات جدید:

بعضی انسان‌ها به سادگی قابل توصیف نیستند

بعضی انسان‌ها به سادگی قابل توصیف نیستند

بعضی انسان‌ها به سادگی قابل توصیف نیستند. مهم نیست که خوب هستند یا بد، مهم این است که احساس می‌کنیم باید کلمه‌ی جدیدی بسازیم تا بتوانیم خوبی‌ها یا بدی‌های آنها را

Back to Top