“دل اگر خداشناسی، همه در رخ علی بین” تقارن بهار طبیعت با میلاد امیرالمؤمنین علی(ع) و روز پدر، بر بزرگمردان و جوانمردان خجسته باد? ?شرح تصویر: سروده معروف استاد شهریار در وصف علی(ع) با دستخط شاعر ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com