لازمه برخی از مباحث آموزشی، در دسترس بودن فضایی برای نگارش متون و رسم اشکال توسط مدرس است که معمولا از ابزار وایت برد برای این کار استفاده میشود و در سالیان اخیر، تخته هوشمند (Smartboard) نیز جای خود را به خوبی باز کرده است.