نام: محمد مسیح حمیدی ملیت: افغانستانی محل تولد: ایران محل زندگی: ایران شغل فعلی: دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف …اما این‌ نخبه، هرگز اجازه عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها و یا حتی استخدام در آموزش و پرورش را نخواهد داشت!! 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com