موسسه زبان سفیر گفتمان با همکاری مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا برگزار می کند ثبت نام در : gosafir.com/r/443 اطلاعات بیشتر در: yon.ir/TjldK ? webomeet.com ? @ArianaEEC