ششمین کلاس مجازی مهندسی فناوری اطلاعات (مقطع کارشناسی ارشد) دانشگاه عطار درمرکز آموزش های الکترونیکی آریانا برگزار گردید. دانشجویان از استان های سمنان، خراسان شمالی و رضوی حضور داشتند.