Posts Tagged:معلم

روز معلم مبارک

روز معلم مبارک

?? فرخنده باد روز شمایی که چگونه دیدن را به چشمان ما آموختید… ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

توانایی معلم در پاسخ به سوالات

توانایی معلم در پاسخ به سوالات

توانایی معلم با میزان جوابهایی که برای سوالات شاگردانش آماده دارد، سنجیده نمی شود. باید دید الهام بخش چه اندازه از سوالاتی در شاگردانش می شود که پاسخ به آنها برای خودش نیز دشوار است. (شرح تصویر: کلاس درس استاد شفیعی کدکنی) ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

روز معلم

فرا رسیدن روز معلم گرامی باد

?? فرخنده باد روز شمایی که چگونه دیدن را به چشمان ما آموختید… ? webomeet.com ما را در شبکه های اجتماعی با آیدی زیر دنبال کنید: ? @ArianaEEC  

Back to Top