“مدرسه رفتن را با یادگرفتن اشتباه نگیرید. من به دانشگاه هاروارد نرفتم؛ ولی کسانی که برای من کار می کنند رفته اند.” -ایلان ماسک (مؤسس TESLA و SpaceX) کانال مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا https://t.me/arianaeec ? webomeet.ir