◾تسلیت به ایران سقوط هواپیمای ATR هواپیمایی آسمان در مسیر تهران-یاسوج و درگذشت هموطنانمان را تسلیت گفته و برای بازماندگان، آرزوی صبر داریم. روحشان شاد. https://t.me/arianaeec