Posts Tagged:ریاضی

درک مفهوم درصد نوسان

این روزها که تعداد زیادی از هموطنان ما وارد معاملات بازار بورس شده اند، بهترین زمان برای آموزش و مرور کاربردی برخی از مفاهیم پایه ای ریاضی و آمار است.یکی از این مباحث بسیار مهم، درک مفهوم درصد نوسان است.فرض کنید شما سهمی را در قیمت 820 تومان خریده اید و طی روزهای نزولی بازار بورس، سهم شما تا قیمت 320 تومان افت کرده است. اگر درصد افت قیمت سهم خود را محاسبه کنید، متوجه…

Read More →

آموزش خلاقانه مفاهیم ریاضیات

آموزش خلاقانه مفاهیم ریاضیات

آموزش خلاقانه مفاهیم ریاضیات ?✨ ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

نابغه ریاضی; مریم میرزاخانی

نابغه ریاضی; مریم میرزاخانی

دیگر مسأله ای برای حل کردن ندارد… مریم میرزاخانی (1396-1356) یادش گرامی؛ روحش شاد ?

Back to Top