زیرساخت جلسات مجازی آریانا در خدمت برگزاری دوره های آموزشی تیم ملی روباتیک ایران کانال تلگرام مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا: https://t.me/arianaeec