استفاده بجا و هوشمندانه از ابزارهای نوین برقراری ارتباط از راه دور بعنوان روش جایگزین برای اعزام فیزیکی کارشناسان پشتیبانی، نقش کلیدی در کاهش هزینه‏ های ایاب و ذهاب و بالابردن راندمان بخش پشتیبانی بنگاههای اقتصادی و در نتیجه رضایت مشتریان خواهد داشت.