نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت/ به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد مبعث پیام آور آگاهی بر بشریت خجسته باد ? ? webomeet.com آدرس کانال ما در تلگرام: https://t.me/arianaeec ☎ 021-75038081