Posts Tagged:ارتباط

سیستم جلسات مجازی در حوزه سلامت

سيستم جلسات مجازي;ارتباط سريع و آسان در حوزه سلامت

مفهوم eHealth که از سال 1999 مورد توجه جدي و استفاده مراکز درماني پيشرو قرار گرفته، طيق وسيعي از خدمات در حوزه سلامت را در برميگيرد. يکي از اين موارد، ارتباط سريع و آسان بيمار با کادر درمان و انتقال دوسويه اطلاعات (مشاوره، پيگيري فرايند درمان، فيدبک سريع و مستقيم عمليات درماني، و …) مي باشد. سيستم جلسات مجازي، راهکار ساده اي براي برقراري اين ارتباط و اطمينان از صحت و کيفيت تبادل اطلاعات و…

Read More →

استفاده بجا و هوشمندانه از ابزارهای نوین برقراری ارتباط از راه دور

استفاده بجا و هوشمندانه از ابزارهای نوین برقراری ارتباط از راه دور

استفاده بجا و هوشمندانه از ابزارهای نوین برقراری ارتباط از راه دور بعنوان روش جایگزین برای اعزام فیزیکی کارشناسان پشتیبانی، نقش کلیدی در کاهش هزینه‏ های ایاب و ذهاب و بالابردن راندمان بخش پشتیبانی بنگاههای اقتصادی و در نتیجه رضایت مشتریان خواهد داشت.

Back to Top