موسسه زبان سفیر گفتمان با همکاری مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا برگزار می کند ثبت نام در : evnd.co/0428P ? @ArianaEEC کانال مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا: https://t.me/arianaeec ☎ 021-75038081