5 اسفند روز مهندس گرامی باد

روز مهندس

5 اسفند ماه سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی گرامی باد.
کانال ما در تلگرام:
https://t.me/arianaeec021-75038081

Posted on March 14, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top