Archive for: November, 2019

هر انسانی با تغییر به روش خودش روبرو می شود

? کارآفرین، تغییر را می سازد ? مدیر، تغییر را پیش بینی می کند ? طبقه متوسط، با تغییر تغییر می کند اما آنکه در برابر تغییر مقاومت میکند … ⚠️ باد او را خواهد برد! ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

علم بدون قدرت پیش بینی

“علم بدون قدرت پیش بینی، در بهترین صورت خود تاریخ و در بدترین حالت خود داستان است.” -محمد رضا شعبانعلی ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

یک گفتمان تخصصی

ظرفیت جلسه حضوری تکمیل شد. امکان ثبت نام پخش آنلاین میسر است. اولین جلسه از سلسله نشستهای یک گفتمان تخصصی اینبار با موضوع: Mobile Native app VS Progressive Web app زمان: پنجشنبه ۲۳ آبان ماه – ساعت ۱۶ الی ۱۸ لینک ثبت نام رایگان پخش آنلاین: https://evand.com/events/gofteman یکگفتمانتخصصی @ictincubator

راه حل ساده،بدیهی و اشتباه

⚠️? برای هر مشکلی، راه حلی وجود دارد که ساده، بدیهی و اشتباه است! ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

Back to Top