Archive for: January, 2019

ایده ها، جان دارند...

ایده ها، جان دارند…

ایده ها، جان دارند… ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

سرمایه گذاری در زیرساختهای آموزشی

سرمایه گذاری در زیرساختهای آموزشی

سرمایه گذاری در زیرساختهای آموزشی، تضمین بهره وری فرداست. ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

فرصتهای رشد را در زندگی دریابیم

فرصتهای رشد را در زندگی دریابیم!

فرصتها هیچگاه از دست نمی روند؛ فرصتی را که یکی از دست می دهد، دیگری به دست خواهد آورد… ? فرصتهای رشد را در زندگی دریابیم! ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

ترفند جستجو در گوگل

ترفند جستجو در گوگل

⭐️ ترفند جستجو در گوگل چنانچه مایل به یافتن سایتهایی مشابه با یک وبسایت خاص هستید، میتوانید عبارت related:[site URL] را در قسمت جستجوی گوگل وارد کنید. نتایج نشان داده شده، شامل لینک سایتهایی خواهد بود که محتوایی مشابه با سایت مورد نظر شما دارند. مثلا درج عبارت related:irna.ir در کادر جستجوی گوگل، لینک سایتهایی مشابه با خبرگزاری ایرنا را به شما نشان خواهد داد که به احتمال زیاد از نوع خبرگزاری بوده و یا…

Read More →

توانایی معلم در پاسخ به سوالات

توانایی معلم در پاسخ به سوالات

توانایی معلم با میزان جوابهایی که برای سوالات شاگردانش آماده دارد، سنجیده نمی شود. باید دید الهام بخش چه اندازه از سوالاتی در شاگردانش می شود که پاسخ به آنها برای خودش نیز دشوار است. (شرح تصویر: کلاس درس استاد شفیعی کدکنی) ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

سامانه جلسات مجازی آریانا

سامانه جلسات مجازی آریانا

همیشه هستید همه جا هستید … راحت هستید ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

نمودار فراموشی

نمودار فراموشی

طبق “نمودار فراموشی” که بر پایه نظریه ای از هرمان ابینگهاوس تهیه شده، پس از یک هفته از یادگیری یک مطلب جدید، تنها 50% از آن در حافظه باقی خواهد ماند. با تکرار منظم آموخته ها، میتوان پس از پنج بار تکرار، 90% از آموخته های اولیه را به حافظه بلند مدت منتقل کرد. ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

می خواهی اسیر گذشته باشی یا پیشقدم آینده

هر وقت وسوسه می شوی که به شیوه ای قدیمی عمل کنی، از خودت بپرس که می خواهی اسیر گذشته باشی یا پیشقدم آینده. -دیپاک چوپرا ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

در آنچه که مطالعه می کنید تفکر کنید

در آنچه که مطالعه می کنید تفکر کنید

امروزه سواد دیگر صرفا از خواندن بدست نمی آید. باید در آنچه که مطالعه شده تفکر کرد. -کارل هیلتی ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

جدی بگیریم

جدی بگیریم…

? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

کتاب را سرگرمی اول کودکان کنیم

وبومیت سامانه جلسات مجازی (وبینار) آریانا زیر ساخت برگزاری جلسات و کلاس های مجازی و آنلاین ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com ☎️ 021-75038081

سامانه جلسات مجازی آریانا

میزبان جلسات کاری یا آموزشی باشید

سامانه جلسات مجازی آریانا زیر ساخت برگزاری جلسات و کلاس های مجازی و آنلاین ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

Back to Top