Archive for: October, 2018

دکتر مهتاب جعفری

تجربه ای موفق از بکارگیری آموزش غیرحضوری آنلاین

دکتر مهتاب جعفری (استاد و معاون دانشکده علوم دارویی دانشگاه UCI- کالیفرنیا، ایروین) ⭐️تجربه ای موفق از بکارگیری آموزش غیرحضوری آنلاین “… وقتی در سال 2005 استاد دانشگاه کالیفرنیا- ایروین شدم […] یک کلاس جدید با عنوان زندگی 101 ابداع کردم و در آن چیزهایی که در دانشگاه آموزش داده نمیشود […] آموزش داده می شد. این کلاس بسرعت محبوبیت پیدا کرد تا حدی که محدودیت در تعداد دانشجویانی که می توانستند در کلاس باشند،…

Read More →

وبینار تخصصی

وبینار تخصصی Teacher Education

موسسه زبان سفیر گفتمان با همکاری مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا برگزار می کند ثبت نام در : gosafir.com/r/443 اطلاعات بیشتر در: yon.ir/TjldK ? webomeet.com ? @ArianaEEC

دانش ضامن پیروزی است

دانش شما ضامن پیروزی شماست

مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا ? webomeet.com ? @ArianaEEC

دانش باید بهبود یابد

دانش،باید همواره بهبود یابد

دانش،باید همواره بهبود یابد،به چالش کشیده شده و افزایش یابد در غیراینصورت ناپدید خواهد شد. پیتر دراکر ? webomeet.com ? @ArianaEEC

Back to Top