‏ترور و خشونت به هر شکل آن، کریه و مذموم است

‏ترور و خشونت به هر شکل آن، کریه و مذموم است؛ خاصه که قربانیان آن کودکان و دخترانی باشند که آرزویشان درس خواندن در آرامش بود.
ضمن تسلیت حادثه‌ی تروریستی مکتب سیدالشهدا ‎کابل به همسایه هم‌زبان، روزهایی آرام و عاری از خشونت برای افغانستان زیبا و پر درد، آرزومندیم…

 

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on May 17, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top