یاد گرفتن،آموختن،کار کردن

یاد گرفتن،آموختن،کار کردن

“مدرسه رفتن را با یادگرفتن اشتباه نگیرید. من به دانشگاه هاروارد نرفتم؛ ولی کسانی که برای من کار می کنند رفته اند.”
-ایلان ماسک (مؤسس TESLA و SpaceX)


کانال مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا

https://t.me/arianaeec

? webomeet.ir

Posted on April 3, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top