کلید ترکیبی Ctrl+Alt+Delete

دکتر دِیو بردلی (Dave Bradley) یکی از دوازده مهندسی است که نقش عمده ای در خلق اولین #رایانه شخصی #IBM داشتند. اما بزرگترین دلیل شهرت او در میان یازده نفر دیگر، بخاطر ابداع روشی برای راه اندازی مجدد رایانه در زمان بروز #مشکلات نرم افزاری #ناخواسته بود که هم #سرعت بالایی داشته باشد و هم #فشار بیش از حد به تجهیزات سخت افزاری رایانه وارد نکند:
کلید ترکیبی Ctrl+Alt+Delete ?
ابداع دکتر بردلی، می تواند الهام بخش روشی برای خلاصی از مشکلات غیرمنتظره و آزاردهنده #زندگی خانوادگی و کاری هم باشد:

  • #احساسات و #افکار خود را #کنترل کنیم (Control)
  • به دنبال راه حلی #جایگزین و #متفاوت از مسیری که تاکنون دنبال می کردیم باشیم (Alternative)
  • #افکار و افراد منفی را از اطراف خود #حذف کنیم (Delete)

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on July 17, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top