کتاب “مسالک و ممالک”

کتاب "مسالک و ممالک"

کتاب “مسالک و ممالک”
قدیمی ترین سند تاریخی #خلیج_فارس؛
ثبت شده در فهرست حافظه جهانی یونسکو

به کانال ما در تلگرام بپیوندید:

https://t.me/arianaeec

Posted on December 2, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top