چیزی به عنوان ناهار رایگان وجود ندارد

چیزی به عنوان ناهار رایگان وجود ندارد

? #هزینه_فرصت

“چیزی به عنوان ناهار رایگان وجود ندارد.”
Milton Friedman (برنده نوبل اقتصاد)

پیتزا فروشی همسايه در زمان ناهار، پيتزا و نوشابه را رایگان ارائه می دهد. خیلی خوب است؛

نه؟
ولی این ناهار #رایگان نیست!!
ممكن است این ناهار هزينه پولي نداشته باشد، اما در عالم واقع هر موقعيتي كه شما را وادار کند که يك #انتخاب را انجام دهيد نتيجه اش يك هزينه فرصت است. یعنی انتخاب شما در خوردن ناهار در همسایگی تان به این معنی است که در حال از دست دادن فرصت ناهار خوردن در جاهای دیگر هستيد.

هزینه فرصت بدين معناست که هرگاه ما تصمیم به استفاده از یک #منبع می‌گیریم، در واقع ما از فرصت استفاده کردن از آن منبع در جایی دیگر و به شکلی دیگر، چشم پوشی کرده‌ایم.

فرض کنید شما #تصمیم می‌گیرید یک دوره آموزشی برگزار کنید.
اگر #درآمد شما از این دوره معادل با X تومان باشد، درآمد واقعی شما از این دوره آموزشی کمتر از این مبلغ خواهد بود. شما باید هزینه فرصتِ هایی که از دست می دهید را نیز محاسبه کنید.
مثلا اگر شما همین دوره را همزمان در 10 محل دیگر نیر برگزار می کردید، می‌توانستید درآمدی معادل با 10X تومان داشته باشید.
پس سود واقعیِ هر فعالیت شما می شود:
(سود مستقیم و آشکار) منهای (هزینه از دست دادن فرصتهای دیگر)

 

?نتیجه گیری راهبردی:
هر زمان که منبعی را به چیزی یا کاری تخصیص می دهید، هزینه فرصت آن را نیز حساب کنید. زمان، پول، خانه، مغازه، برند، اعتبار، تجهیزات، اطلاعات و ارتباطات منابع شما هستند.

آدرس کانال تلگرام:

https://t.me/arianaeec

Posted on November 28, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top