چه امکاناتی لازم است تا یک رویداد بعنوان وبینار معرفی شود؟

چه امکاناتی لازم است تا یک رویداد بعنوان وبینار معرفی شود؟

صرف برگزاری یک رویداد (جلسه، دوره آموزشی، سخنرانی، …) بر بستر اینترنت به معنی برگزاری آن در قالب وبینار نیست. اخیرا در موارد متعددی مشاهده میشود که برگزاری رویدادهای عمومی و تخصصی در قالب وبینار تبلیغ شده، اما در عمل آنچه در دسترس ثبت نام

کنندگان قرار میگیرد، لینک ورود به صفحه ای حاوی فیلم از پیش ضبط_شده یک ارائه و یا هدایت به شناسه ای در اپلیکیشن #اینستاگرام برای مشاهده یک پخش_زنده است.
توجه داشته باشید که اطلاق عنوان وبینار به یک رویداد باید متضمن امکانات زیر باشد:

? بر بستر اینترنت یا اینترانت برگزار شود
? امکان ارتباط_مستقیم بین ارائه دهندگان با شرکت کنندگان را فراهم کند (Multicast Communications)
? امکان ارسال و اشتراک_گذاری دوطرفه و همزمان داده (صدا، تصویر، متن، فایل، …) را داشته باشد (Data Streams)
? فاقد محدودیت براساس مکان جغرافیایی شرکت کنندگان باشد

بدیهی است پس از احراز این شرایط حداقلی، زیرساختی که حداقل نیاز به امکانات از نظر سخت افزار مورد نیاز و سرعت اتصال به اینترنت و موارد مشابه را داشته باشد، در اولویت انتخاب برای برگزاری وبینار قرار خواهد گرفت.

کسب اطلاعات بیشتر با ورود به کانال تلگرام مرکز:

https://t.me/arianaeec

☎️
02175038081
05138684107

Posted on November 29, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top