چند واقعیت در مورد آموزش و فضای مجازی

چند واقعیت در مورد آموزش و فضای مجازی

✴️چند واقعیت در مورد آموزش و فضای مجازی:

?اکثر افراد، ویدئوهای طولانی تر از 4 دقیقه را تماشا نمی کنند.
?کابران گوشیهای هوشمند، هر 9 دقیقه گوشی خود را چک می کنند.


? طراحی محتوای منتشرشده باید قادر باشد حداکثر ظرف 5 تا 10 ثانیه، فرد را ترغیب به کلیک روی لینک مطلب کند.
? 80% از آموزشهای حرفه ای به اجبار مدیران یا اقتضای فعالیت در تیم همکاران مورد استفاده قرار می گیرند.
? نیمه عمر مهارتهای شغلی به 2.5 تا 5 سال رسیده است.
? تنها 38% از کارمندان، در محیط کار خود به آموزشهای مرتبط با رشد مهارتها دسترسی دارند.
? هزینه آموزشهای شغلی 62% از متخصصان IT توسط کارفرمایان آنها تقبل شده است.

منبع: bersin.com

به کانال ما در تلگرام بپیوندید:

https://t.me/arianaeec

☎️
021-75038081

Posted on December 2, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top