وبینار Teacher Education با موضوع Creativity in Language Classroom

کارگاه پرسش و پاسخ آنلاین

موسسه زبان سفیر گفتمان با همکاری مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا برگزار می کند

در این وبینار (کارگاه پرسش و پاسخ آنلاین) به بحث و بررسی نکات کلیدی درباره موضوع، 

Creativity in Language Classroom توسط آقای دکتر حسین ثمودی خواهیم پرداخت.


همراه با ارائه ی گواهی شرکت در وبینار 

ثبت نام در :
yon.ir/POy8s

? webomeet.com
? @ArianaEEC

Posted on November 3, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top