وبینار کاربردی جمع بندی ژنتیک کنکور(آنلاین)

جمع بندی ژنتیک کنکور

با شرکت در این وبینار هر آنچه برای پاسخگویی به تمام مسائل ژنتیک کنکور نیاز است را فراخواهید گرفت

تاریخ برگزاری: پنجشنبه 24 خرداد 97


در سه جلسه-جلسه اول رایگان
ثبت نام ?
yon.ir/nAAnG
? @ArianaEEC
☎ 021-75038081

Posted on May 30, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top