هشت مزیت برگزاری وبینار

هشت مزیت برگزاری وبینار

??هشت مزیت برگزاری #وبینار ??

در زمانهایی نه چندان دور، رساندن پیامی خاص به گروهی خاص از مخاطبان، مستلزم برگزاری سمیناری تخصصی همراه با آیتمهای تشویقی (و طبعا هزینه زا) برای ترغیب شرکت

کنندگان بود. اما همیشه بخش اعظمی از مهمترین مخاطبان به دلیلکمبود #وقت و بعد #مسافت، تمایل یا شانس شرکت در این سمینارها را پیدا نمی کردند.
این روزها، برگزاری رویدادهای فوق در قالب وبینار، این معضل را تا حد زیادی برطرف کرده است.

مزایا و کاربردهای عمده وبینارها عبارتند از:
1️⃣ ارتباط #آسان و #موثر با مخاطبین یک کسب و کار جدید
2️⃣ جاانداختن برند بعنوان #خبره بازار با ارائه راهکارهای تخصصی
3️⃣ #تبلیغ_غیرمستقیم محصول (مثلا ارجاع به بخشی از یک کتاب یا محتوای یک دوره آموزشی)
4️⃣ کاهش قابل ملاحظه #هزینه های برگزاری رویدادها
5️⃣ بالابردن مزایای #رقابتی کسب و کار از طریق ارتباط با گروه بیشتری از مشتریان و ارتباط پیوسته با پرسنل
6️⃣ خلق #سود از طریق تعیین تعرفه حضور یا فروش فایل ضبط شده وبینار
7️⃣ خلق کانالی برای #ارتباط_مستقیم و متمرکز بر نیازهای مشتریان، بجای انتشار پیامهای عمومی
8️⃣ جمع آوری اطلاعات مخاطبان در مرحله ثبت نام وبینار و استفاده آتی برای مقاصد #بازاریابی، #بازارسازی و #فروش

آدرس کانال تلگرام:

https://t.me/arianaeec

Posted on November 28, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top