نوروزتان خجسته باد

‘رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند’

نوروز امسال را در خانه‌هایمان پذیراییم در حالی که آرزویمان سلامتی و چشم امیدمان پس از مشیت الهی، به دانش بشری است.

آرزوی سالی همراه با سلامت برای شما داریم؛ هر آنچه بجز آن خواستارش هستید، به دنبالش خواهد آمد…

نوروزتان خجسته،
تنتان سلامت،
ایام به کام?

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com
مرکز آموزشهای الکترونیکی آریانا

Posted on May 31, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top