نابغه ریاضی; مریم میرزاخانی

نابغه ریاضی; مریم میرزاخانی

دیگر مسأله ای برای حل کردن ندارد…
مریم میرزاخانی (1396-1356)

یادش گرامی؛ روحش شاد ?

کانال تلگرام مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا:

https://t.me/arianaeec

Posted on November 26, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top