میکرو آموزش در مورد ماسک

میکرو آموزش در مورد ماسک

بر خلاف شایعات رایج در مورد ماسکهای سه لایه، ترتیب لایه ها اثری در کارایی حفاظتی آنها ندارد.
لایه بیرونی (که معمولا رنگی است) از جنسی آب گریز ساخته شده که مایعات (آب، خون، …) را دفع میکند. بالعکس، لایه داخلی، جاذب رطوبت است تا رطوبت ناشی از بازدم را جذب کند و احساس تنفس هوای دم کرده به فرد دست ندهد.
فیلتر محافظ اصلی ماسک در لایه میانی قرار گرفته که وظیفه جلوگیری از تنفس ذرات بیماری زا را بعهده دارد.
لذا پشت و رو زدن ماسک سه لایه، خطری متوجه شما نمی کند و تنها ممکن است که کیفیت تنفس شما را پایین بیاورد. بنابراین اگر از ماسکهای دو رو سفید استفاده میکنید و احساس تنفس هوای دم کرده به شما دست می دهد، علامت این است که لایه دافع رطوبت نزدیکتر به بینی و دهان شما قرار گرفته است.
⚠️دقت کنید که در صورت تصمیم به پشت و رو کردن ماسک، حتما از ماسک جدید استفاده کنید و هیچگاه ماسکی را که مدتی استفاده شده، بصورت پشت و رو به صورت خود نزنید!

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on September 5, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top