میکروآموزش آمار

میکروآموزش آمار

در این بحبوحه نوسان های عجیب و غریب قیمتها، بهتر است با یکی از مفاهیمی که حتی افراد با تحصیلات عالی هم در آن مرتکب اشتباه می شوند، بیشتر آشنا شویم:

?افزایش n برابری یک کمیت معادل افزایش 100*(n-1) درصدی آن است.?

مثلا در اظهارات نماینده محترم مجلس در مصاحبه فوق، افزایش قیمت 3 برابری از 4 به 12 هزار تومان، معادل 200% افزایش است، نه 400% !
⚠️چنین خطاهایی می تواند زیانهای قابل توجهی در تصمیمات شخصی و حرفه ای شما داشته باشد.

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on September 5, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top