میلاد امیرالمؤمنین علی(ع) و روز پدر، بر بزرگمردان و جوانمردان خجسته باد

میلاد امیرالمؤمنین علی(ع) و روز پدر، بر بزرگمردان و جوانمردان خجسته باد

“دل اگر خداشناسی، همه در رخ علی بین”

تقارن بهار طبیعت با میلاد امیرالمؤمنین علی(ع) و روز پدر، بر بزرگمردان و جوانمردان خجسته باد?


?شرح تصویر: سروده معروف استاد شهریار در وصف علی(ع) با دستخط شاعر

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on March 25, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top