مهارتهایی که کودکان تا پیش از 15 سالگی باید در خانواده فرا گرفته باشند

? پس انداز و هزینه کردن صحیح
? دنبال کردن دستورالعمل ها
⏰ بیان دقیق زمان
? بستن بند کفش
? شستن و اتو کردن لباس
⛺️ برپا کردن چادر یا سرپناه در طبیعت
? مرتب کردن رختخواب و تعویض ملحفه
? شستن ظروف
? حفظ بودن و شماره گیری مراکز امداد
? کادوپیچ کردن بسته هدیه
? دوچرخه سواری
? دوخت و دوز ابتدایی
? نامه نگاری
? برنامه ریزی خریدهای مصرفی
? اصول پرورش گیاهان
⌨️ تایپ ده انگشتی
? شستن یا واکس زدن کفش
? اصول نگهداری از حیوانات اهلی
? شناخت انواع و طرز مصرف مواد شوینده

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on March 17, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top