مفهوم تصاعد نمایی یا رشد تصاعدی

مفهوم #تصاعدنمایی یا #رشدتصاعدی برخلاف #رشدحسابی یا #تصاعدحسابی به سادگی توسط ذهن درک نمی‌شود.
در تصاعد حسابی، هر جمله در دنباله، اختلافی ثابت با جمله قبل از خود دارد. اما در تصاعد هندسی، اختلاف جمله‌های دنباله بصورت پیوسته افزایش پیدا می‌کند.
در مثال معروف پرکردن خانه‌های صفحه شطرنج با دانه‌های برنج، اگر با یک دانه برنج در خانه اول شروع کنیم و هر خانه با ۲ دانه برنج بیشتر از خانه قبل پر شود، در کل کمتر از ۱۰۰ گرم برنج روی صفحه جمع خواهد شد.
اما اگر بنا باشد هر خانه ۲ برابر خانه قبلی برنج داشته باشد، ۷۰ هزار برابر تولید سالانه برنج ایران یا ۲۷۰ سال تولید برنج در جهان، برای پرکردن کل صفحه لازم خواهد بود!!??
پ.ن: تولید برنج در ایران در سال ۹۸ نزدیک به ۳ میلیون تن و تولید جهانی در سال ۲۰۱۸ حدود ۷۷۰ میلیون تن بوده است.

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on January 21, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top