دوره آموزشی آنلاین طراحی و برنامه نویسی کاربردی صفحات وب (مقدماتی)

✔️مدرس: مهندس بیژن صدیق زاده
✔️مدت دوره: 24 ساعت
✔️پیش نیاز: ندارد
✔️مباحث دوره:

· Introducing World Wide Web / Servers / Clients.

· Different Browsers / Platforms.

· HTML Structure.

· Client / Server Side programming.

· Domain / Web Hosting / Data Centers.

· Internet Mailing / Browsing / Downloading.

· Create a New Site in DreamWeaver.

· Pages / .html.

· Files / Assets palettes.

· Texts / Marquee.

· Page Properties.

· Navigation / Hyper Links: internal, external, inside.

· Dragging Links / Link Targets.

· Back & Forward button in browsers / History / Book Marks.

· Web Media: Graphics, Audio, Video, Animation.

· Web Virtual Machines.

· Inserting Media in DreamWeaver.

· Different formats of graphic files / Maps.

· Page Download Time.

· Tables.

· Layout.

· CSS/ introduction to SASS.

· Table less designs and DIV / Layers.

· Cross browser web design / testing tools.

· Frames / Inline Frames.

· Realizing the Navigation Tree of every web design.

· Sharing Elements in web design.

· Methods for sharing: Frames / New Pages / Templates / Including.

· Forms / Get & Post methods.

· User Interaction / User Interfaces / Dynamic Web Design.

· Systematic Web Design.

· Frameworks / CMS / Portals / Open Source.

· Publishing in DreamWeaver.

· FTP / uploading tools.

· Hosting Control Panels.

· Updating web pages.

· Overview of DreamWeaver and graphics software.

· Adobe FireWorks / Image slicing.

· Templates in DreamWeaver.

. Overview of JavaScript and client side programming

Posted on November 25, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top