مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا

برگزار کننده :

✔️ دوره های تخصصی آموزشی بصورت مجازی (Online – Offline )

✔️ کارگاه های آموزشی مجازی (Online)

✔️ سمینار های مجازی – وبینار (Online)

✔️ آزمون های مجازی ( Offline )
✔️ جلسات و گردهمایی های اداری – خانوادگی (Online)

با مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

Posted on November 25, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top