قرن جدید خورشیدی یا یکسال دیگر؟

سال ۱۴۰۰ برای ایرانیان با یک‌ چالش مفهومی شروع شد:
امسال وارد قرن جدید خورشیدی شدیم یا یک سال دیگر باید منتظر بمانیم؟
بر اساس جواب عرفی- ریاضیاتی، سال صفر وجود ندارد و محاسبه از یک شروع می شود. در واقع مناقشه زمان شروع قرن جدید، مناقشه‌ای است درباره خاستگاه بین فیلسوفان و نظریه پردازان.
همه پرسش در باره این است که آیا تاریخ با صفر شروع می‌شود یا یک؟
مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می‌گوید سال با یک شروع می شود بنابراین یک سال دیگر برای شروع قرن انتظار بکشید.
اما از دید فلاسفه، چیزی وجود دارد که مقدم بر آغاز است. درخصوص تاریخ هجری، اسلام پیش از هجرت و قبل از تاسیس اولین حکومت اسلامی وجود داشته که در واقع همان سال صفر بوده است.

? شروع قرن جدید خورشیدی، کاملا وابسته به دیدگاه شما نسبت به تاریخ است.

(شرح تصویر: تبریک نوروز ۱۳۰۰)

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on April 12, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top