قانون 21/90

ماکسوِل مالتز، جراح پلاستیک و نویسنده کتاب «تصویر ذهنی» در دهه 50 میلادی متوجه شد زمانی که بیماری تحت عمل جراحی تغییر چهره یا قطع عضو قرار میگیرد، حداقل حدود 21 روز زمان می برد تا به صورت جدیدش #عادت کند.
این تجربه و رسیدن به این الگوی رفتاری در بیمارانش باعث شد او علاقه مند شود روند شکل گیری عادت های دیگر را در خودش و سایر افرادی که می شناسد بررسی کند.
در نهایت او به این نتیجه رسید که ایجاد یک عادت جدید در حداقل 21 روز و #تغییر سبک زندگی در حداقل 90 روز امکان پذیر است.

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on August 18, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top