علم، تنها راه اثبات حقانیت هر ادعا (ولو پرتکرار) است…

بعضی از افسانه ها آنقدر برایمان تکرار شده اند که ناخودآگاه، آنها را بعنوان اصول مسلم پذیرفته ایم؛ مثل مورد مشهور “قورباغه در آب جوش”.
بر طبق این روایت، اگر قورباغه ای رادر آب ولرم قرار داده و به تدریج حرارت دهیم، قورباغه متوجه خطر بالا رفتن دمای آب نشده و دچار رخوت و مرگ تدریجی خواهد شد.
نتیجه گیری رایج از این افسانه این است که اعمال تغییرات تدریجی بر روی جوامع انسانی نیز می تواند باعث رخوت و غفلت جمعی از خطر شود.
چه بسیار سیاستهای مدیریتی خرد و کلان که برپایه این افسانه، تدوین شده و اکثرا راه به جایی نبرده است!
اگر عبارت myth of boiling frog را در اینترنت جستجو کنید، انوهی از مقالات و ویدیوهایی را خواهید یافت که کذب بودن این ادعا را اثبات کرده است. پروفسور Victor Hutchison، استاد زیست شناسی دانشگاه اوکلاهما، یکی از افرادی است که بصورت آکادمیک، احتمال وقوع این اتفاق را نفی می کند؛ مگر اینکه قورباغه راهی برای فرار نداشته و یا توانایی حرکت آزادش، محدود شده باشد.

علم، تنها راه اثبات حقانیت هر ادعا (ولو پرتکرار) است…

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on April 12, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top