سیستم نگارش اعداد در قرن ۱۳ میلادی

نوعی سیستم نگارش اعداد که در قرن ۱۳ میلادی توسط گروهی از راهبان کلیسای کاتولیک ابداع شده بود.
با این سیستم ابتکاری، ثبت اعداد کوچکتر از ده هزار با تنها یک نشانه امکان‌پذیر است.

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on March 17, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top