سیستم جلسات مجازی جهت جلوگیری از برداشت های نادرست زبان بدن در مذاکره

سیستم جلسات مجازی جهت جلوگیری از برداشت های نادرست زبان بدن در مذاکره

گرچه استفاده از مفاهیم #زبان_بدن (#Body_Language) میتواند در برخی از موارد به روند مذاکرات کمک کند، اما در مقابل، برداشتهای نادرست از این مفاهیم باعث سوءتفاهم هایی میشود که گاها فرایند و هدف یک جلسه مهم را نابود خواهد کرد.


استفاده از سیستم جلسات مجازی (مخصوصا جهت جلسات #فنی و #کارشناسی) ریسک برداشتهای غیردقیق یا نادرست از حرکات بدن طرفهای مذاکره را کاهش داده و #تمرکز شرکت کنندگان را روی هدف جلسه و جزئیات بحث، حفظ می کند.

آدرس کانال تلگرام ما:

https://t.me/arianaeec

☎️
02175038081
05138684107

Posted on November 29, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top