سمینار آنلاین آموزشی آنچه یک مترجم ادبی باید بداند

سمینار آنلاین آموزشی آنچه یک مترجم ادبی باید بداند

مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا با همکاری موسسه زبان سفیر گفتمان برگزار میکند،

آنچه یک مترجم ادبی باید بداند

کسب اطلاعات بیشتر با ورود به کانال تلگرام مرکز:

https://t.me/arianaeec

Posted on November 26, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top