سانچی غرق شد…

سانچی غرق شد...

سانچی غرق شد…

پرواز روح دريادلان نفتكش ايراني در ميان شعله هاي آتش و دود…

⬛️تسلیت به ایران.

مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا

آدرس کانال تلگرام:

https://t.me/arianaeec

Posted on January 18, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top