سانحه تاسف بار واژگونی اتوبوس سرویس دانشجویان دانشگاه آزاد

سانحه اتوبوس

ساناز ابوالفتحی راد و پدرش که برای جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات حاضر شده بودند و به همراه 8 نفر دیگر از دانشجویان، در سانحه اتوبوس سرویس دانشگاه جان باختند.

برای بازماندگان و دوستان کلیه جانباختگان این سانحه آرزوی صبر و برای آسیب دیدگان، آرزوی شفای عاجل داریم.
از مسوولان دانشگاه آزاد نیز التماس اندکی تدبر و جدیت در حفظ سرمایه های معنوی و انسانی …

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on December 27, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top